• සීමාසහිත ටියැන්ජින් වොඩන් වෙයාර් ප්‍රතිරෝධක ද්‍රව්‍ය සමාගම.
  • jeff@tjwodon.com
  • 0086 22 86897973
//cdncn.goodao.net/wodonplate/bf4cce621.jpg
//cdncn.goodao.net/wodonplate/1f12de632.jpg
//cdncn.goodao.net/wodonplate/a19d8a121.jpg
  • Gas shielded Hardfacing Wires

    ගෑස් ආවරණ දෘ Hard වයර්

    යෙදුම් ආකෘති විෂ්කම්භය [මි.මී. අනෙකුත් ඇඳුම් කොටස් D172 1.2, 1.6 ≥40 C, Cr, Mo ආම්පන්න, ඩිගර් වැනි ඇඳුම් ආයිත්තම්වල මතුපිට තදින් සැකසීමට සුදුසුය. පතල් යන්ත්‍රෝපකරණ සහ යනාදිය D212 1.2, 1.6 ≥45 C, Cr, Mo ඉහළ මැන්ගනීස් දුම්රිය තදබල ලෙස සකස් කිරීමට සුදුසුය, ආ ...