• සීමාසහිත ටියැන්ජින් වොඩන් වෙයාර් ප්‍රතිරෝධක ද්‍රව්‍ය සමාගම.
  • jeff@tjwodon.com
  • 0086 22 86897973
//cdncn.goodao.net/wodonplate/bf4cce621.jpg
//cdncn.goodao.net/wodonplate/1f12de632.jpg
//cdncn.goodao.net/wodonplate/a19d8a121.jpg
  • Roller Repairing Hardfacing Wires

    රෝලර් අළුත්වැඩියා කිරීමේ දෘඩ වයර්

    සිරස් රෝලර් දෘඩාංග වෙල්ඩින් වයර් යෙදුම් ආකෘති දෘ ness තාව පිරිවිතර (මි.මී.) ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය ගල් අඟුරු ඇඹරුම් මෝල, ඇඹරුම් තැටිය, සිමෙන්ති සිරස් මෝල ආදිය අලුත්වැඩියා කිරීමට සුදුසු ය. . ආදර්ශ විෂ්කම්භය [මි.මී.] දෘ ness තාව [HRC] ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යය මූලික ස්ථරයට සුදුසුය ...