• සීමාසහිත ටියැන්ජින් වොඩන් වෙයාර් ප්‍රතිරෝධක ද්‍රව්‍ය සමාගම.
  • jeff@tjwodon.com
  • 0086 22 86897973
//cdncn.goodao.net/wodonplate/bf4cce621.jpg
//cdncn.goodao.net/wodonplate/1f12de632.jpg
//cdncn.goodao.net/wodonplate/a19d8a121.jpg
  • WD-NC100 Wear Plate

    WD-NC100 පළඳින්න

    ● WD1000 / WD1100 ශ්‍රේණි: ඉරිතැලීම් නොවන වෑල්ඩින් ආවරණ තහඩු; චීනයේ අද්විතීය නිෂ්පාදනයක් නිවාස ලයිනර් ලෙස වැඩ කිරීමට සහ වානේ කම්හල්වල ස්ලයිඩ තහඩු ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. රසායනික ද්‍රව්‍යවල දෘ ness තාව පත්රයේ විශාලත්වය සී - සීආර් එච්ආර්සී 50-55 - මෘදු වානේ සටහන: කාබන් සහ ක්‍රෝමියම් අන්තර්ගතය විවිධ තහඩු වලින් වෙනස් වේ.