• ටියැන්ජින් වොඩන් ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධක ද්‍රව්‍ය සමාගම, සමාගම.
 • jeff@tjwodon.com
 • 0086 22 86897973
//cdn.globalso.com/wodonplate/wear-plate-bending01800x200.jpg
//cdn.globalso.com/wodonplate/Wodon-plate-produciton-line800x200.jpg
//cdn.globalso.com/wodonplate/line800x200.jpg
 • WD1000/1100 Wear Plate

  WD1000/1100 ඇඳුම් තහඩුව

  පොදු ක්‍රෝමියම් කාබයිඩ් අඳින තහඩුව, අඩු සිට මධ්‍යම ප්‍රමාණයට බලපාන සාමාන්‍ය ඇඳුම් සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදුසුය.
  පත්‍ර ප්‍රමාණය: 1400*3400mm, 1500*3000mm, අනෙක් ඒවා ඉල්ලීම පරිදි
  දෘnessතාව: 58-65HRC